Journal    Friends    Archive    User Info    memories
  Tātad:: Jauns | FriendsofFriends | Visi |
Tēmturi:: kino | ēst |

saulaina - 14. Jūlijs 2021

14. Jul 2021 19:45

pat ja tas saucās lietus, neko daudz lejā nenokrita. zem kokiem sauss...

4 raksta - ir doma

Back a Day - Forward a Day