Journal    Friends    Archive    User Info    memories
  Tātad:: Jauns | FriendsofFriends | Visi |
Tēmturi:: kino | ēst |

saulaina - 13. Janvāris 2019

13. Jan 2019 22:21

Rītdienas diena būs 2 minūtes garāka kā šodiena

9 raksta - ir doma

Back a Day - Forward a Day