Journal    Friends    Archive    User Info    memories
  Tātad:: Jauns | FriendsofFriends | Visi |
Tēmturi:: kino | ēst |

saulaina - 29. Novembris 2018

29. Nov 2018 14:42

Gan jau arī vakcinēti bērni ir nomiruši

20 raksta - ir doma

Back a Day - Forward a Day