Journal    Friends    Archive    User Info    memories
  Tātad:: Jauns | FriendsofFriends | Visi |
Tēmturi:: kino | ēst |

saulaina - 20. Septembris 2018

20. Sep 2018 11:49

Kartupeļu pankūkas gribētos gan

9 raksta - ir doma

Back a Day - Forward a Day