Journal    Friends    Archive    User Info    memories
  Tātad:: Jauns | FriendsofFriends | Visi |
Tēmturi:: kino | ēst |

saulaina - 15. Aprīlis 2018

15. Apr 2018 01:28

sen, ļoti sen nebija vizbuļi redzēti dabā
šodien tad nu

Tags: ,

2 raksta - ir doma

15. Apr 2018 23:05

Tags: ,

6 raksta - ir doma

Back a Day - Forward a Day