Journal    Friends    Archive    User Info    memories
  Tātad:: Jauns | FriendsofFriends | Visi |
Tēmturi:: kino | ēst |

saulaina - 7. Aprīlis 2018

7. Apr 2018 19:58

Vismaz viens stārķis jau ir atlidojis

4 raksta - ir doma

Back a Day - Forward a Day