Journal    Friends    Archive    User Info    memories
  Tātad:: Jauns | FriendsofFriends | Visi |
Tēmturi:: kino | ēst |

saulaina - 11. Maijs 2017

11. Maijs 2017 18:47

neviens jau tādā laikā uz pastu nenāks, padomāja neviens un viss bars bija pastā 20 min pirms darba beigām

5 raksta - ir doma

Back a Day - Forward a Day